OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec właścicieli danych osobowych przetwarzanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, 43-225 Wola, ul. Pszczyńska 9 zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli, 43-225 Wola, ul. Pszczyńska 9 informuje, że przetwarza dane osobowe, zgodnie z wykazem podanym poniżej i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO. Szczegółowe odniesienie do poszczególnych baz danych osobowych, odpowiednio do celu ich przetwarzania oraz spełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do właścicieli danych osobowych zawartych w tych bazach znajduje się w odpowiednich zakładkach po kliknięciu linku z nazwą bazy.

Treść obowiązku informacyjnego obowiązująca dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych w GOSiR w Miedźnej z/s w Woli:

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez GOSiR w Miedźnej z/s w Woli mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie GOSiR w Miedźnej z/s w Woli, 43-225 Wola, ul. Pszczyńska 9 w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości na stronie www.basen.miedzna.pl

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: iod.basenwola@gmail.com

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

Wykaz baz danych osobowych w stosunku do których spełniono obowiązek informacyjny – po kliknięciu wyświetlą się dodatkowe informacje, wymagane w art.13 RODO:

1. Pracownicy (pdf)

2. Członkowie rodzin pracowników (pdf)

3. Emeryci i renciści GOSiR (pdf)

4. Kandydaci do pracy (pdf)

5. Monitoring wizyjny (pdf)

6. Poczta mailowa i telefony służbowe (pdf)

7. Kontrahenci (pdf)

8. Uczestnicy imprez i zajęć sportowych (pdf)

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (pdf)

 

Godziny otwarcia pływalni:
poniedziałek – piątek
7.00 - 22.00
sobota
8.00 - 22.00
niedziela i święta
9.00 - 22.00
- AQUA AEROBIK
- FITNESS
- PŁYWANIE
- TENIS ZIEMNY